China
Times Plaza Zhong Zhing Building Union Plaze
Huang Zhing Plaza Shenzhen Ping Lin Plaza Southern Glass Factory
International Trade Centre DaMeiSha Hotel ShengZheng Yu Panglin Hotel
ASAT Semiconductor Plant,Dongguan Nancheng New Magnetic Power Plant Dongguan Changan International Hotel
DongGuan Dalingshan Kaiyue Hotel Red Plate Co Ltd., Jiang xi ASTRON Plant, Zhuhai